Publisert av: senioruniversitetet | november 15, 2009

Om oss

Senioruniversitetet i Søgne er en selvstendig, ideell forening basert på individuelt medlemskap.
Gjennom foredrag, kurs og gruppevirksomhet skal foreningen legge til rette for innføring i utvalgte fag og emner uten sikte på å oppnå formell kompetanse.
 
Medlemskap er åpent for alle. Årsavgift kr 500 for enkeltmedlemmer og kr 900 for par. Halvårsmedlemskap: kr 300.
 
Alle har adgang til møtene, uansett alder, men må betale inngangspenger, for tiden kr 100 per arrangement.
 
 
 

Kategorier